Nizhny Novgorod in 2020/21 season

Kasey Shepherd and Artem Komolov’s shots, Anton Astapkovich’s performance, Aleksandr Gankevich and Sergey Toropov’s dunks, Evgeny Baburin’s defense are among Nizhny Novgorod 2020/21 season highlights.